ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Regulamente Regulament: Campionatul Speranțelor "Dragoș Damian" 2019
Regulament: Campionatul Speranțelor "Dragoș Damian" 2019 Imprimare Email

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE LA

„CAMPIONATUL SPERANȚELOR - DRAGOȘ DAMIAN”

EDIȚIA 2019

I. Participanți

         Este o competiție de fotbal pe teren redus (20/40) pe teren sintetic sau de iarbă naturală, organizată de către Asociația Județeană de Fotbal Alba, la categoria U-8 (copii născuți după 01.01.2011 și mai tineri și fete născute după 01.01.2009 sau mai tinere).

           Suprafața de pedeapsă va avea o lungime de 12 metri și 6 metri lățime. Dimensiunile porților: 3/2, iar durata jocului este de 30 minute (2x15).

II. Documentele necesare echipelor

         Legitimația de jucător, cu viza anuală pe anul 2019 și viza medicală la zi, efectuată la unități medicale specializate în acest scop.

         Certificatul de naștere în foto copie sau original.

         Lipsa unuia dintre documente nu va permite jucătorului să participe la joc, cu excepția jucătorilor sub 5 ani, care înca nu îndeplinesc condițiile de legitimare (aceștia se vor legitima cu adeverință medicală și foto copie după certificatul de naștere).

III. Organizarea

         Programul competiției poate fi văzut AICI.

IV. Regulile jocului

          Pe tot parcursul competiției se vor folosi mingi numărul 4.

         În raportul arbitrului vor fi trecuți maxim 12 jucători, din care 5 titulari (4+1) și 7 jucători înlocuitori. Înlocuirile de jucători se pot efectua pe tot parcursul jocului în număr nelimitat, dar numai pe la centrul terenului în dreptul băncilor de rezerve. 

          Înlocuirile de jucători se pot efectua când mingea este în afara jocului. Un jucător care a fost schimbat poate reintra pe teren înlocuind un alt jucător. Numărul schimbărilor într-un joc este nelimitat.

           Oricare dintre jucătorii de rezervă pot înlocui portarul avându-se în vedere următoarele condiții:

          - arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;

          - schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt;

         - jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toți ceilalți jucători.

- Un jucător care a primit două avertismente (CG) pe parcursul aceluiași joc, va fi eliminat din incinta terenului, pierzându-și dreptul de a juca doar în acea partidă, urmând să aibă drept de joc etapa următoare, astfel că în cazul eliminării din două cartonașe galbene, nu se reține carnetul jucătorului, dar se menționează în raport faptul că a fost eliminat. Acesta va putea fi înlocuit cu un jucător înlocuitor, după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puțin, cu excepția situației în care echipa în care echipa în inferioritate primește gol, moment în care își poate completa numărul de jucători. 

- Un jucător care a primit cartonaș roșu direct va fi eliminat din incinta terenului, pierzându-și dreptul de a juca doar în acea partidă, urmând să aibă drept de joc etapa următoare, astfel că în cazul eliminării directe, nu se reține carnetul jucătorului, dar se menționează în raport faptul că a fost eliminat. Acesta va putea fi înlocuit cu un jucător înlocuitor, după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puțin, cu excepția situației în care echipa în care echipa în inferioritate primește gol, moment în care își poate completa numărul de jucători. Se va reține carnetul unui jucător eliminat pentru o faptă reprobabilă (injurii, scuipare, comportare violentă, etc.) și se va analiza în cadrul comisiei de disciplină numărul etapelor de suspendare și penalitatea sportivă.

PortarulMingile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului), pot fi repuse în joc, de către portar, atât cu mâna cât și cu piciorul cu condiția ca mingea să nu depășească jumătatea terenului, înainte ca aceasta să fie atinsă în prealabil de un jucător aflat în jumătatea de teren a portarului care execută sau înainte să atingă suprafața de joc în jumătatea de teren a portarului executant. Practic, dacă mingea este trimisă direct în jumătatea adversă (fără să atingă pământul în propria jumătate sau un jucător aflat în jumătatea de teren a executantului), arbitrul va dispune repetarea procedeului de repunere a mingii în joc.

Dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dictează repunerea mingii în joc de către portar în mod regulamentar. 

Dacă după părerea arbitrului, portarul repune intenționat în mod repetat greșit, cu scopul de a se repeta repunerea, acesta îl poate sancționa cu cartonaș galben, pentru întârzierea reluării jocului.

Arbitrul - Fiecare joc este condus de un singur arbitru, care are autoritate deplină în aplicarea legilor jocului. Deciziile arbitrilui cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.

Pentru a încuraja jocul combinativ se vor aplica următoarele reguli: 

NU se poate marca gol direct din propria jumătate de teren.

Lovitura de începere sau reluare a jocului după înscrierea unui gol ori la începutul celei de-a doua reprize - Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren. Adversarii echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel puțin 5 m de minge, până când aceasta este în joc.

Nu se poate șuta sau centra din propria jumătate de teren direct în careul advers.

Un gol NU poate fi marcat direct din lovitură de începere sau reluare a jocului după înscrierea unui gol ori din lovitura de reluare a jocului la începutul celei de-a doua reprize.

Abaterea de la regulile de mai sus menționate se va sancționa cu lovitură liberă indirectă pentru echipa adversă (aflată în apărare) din orice punct al suprafeței de poartă.

Dacă mingea depăşeşte în totalitate linia de margine pe sol sau în aer, aceasta se repune în joc cu piciorul (în momentul repunerii mingea trebuie să fie nemișcată, pe sol, în exteriorul liniei de margine). În urma executării acestor lovituri mingea nu va putea fi transmisă în interiorul suprafeței de pedeapsă adverse. Transmiterea mingii în interiorul suprafeței de pedeapsă adverse se va sancționa cu lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse ce va fi executată din suprafața de pedeapsă în care a fost transmisă mingea.

- Offside - NU există offside la această competiție.

Lovitura de pedeapsă - se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la distanță egală de stâlpii porții.

Lovitura de colț - se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al suprafeței de joc.

Lovitura liberă directă și indirectă - se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 metri față de minge.

- Baremul de arbitraj: 15 lei / joc / echipă.

- Fiecare echipă va achita 10 lei / joc / echipă pentru asistența medicală.

În fazele eliminatorii, departajarea în cazul jocurilor terminate la egalitate după timpul regulamentar, se va face prin executarea de lovituri din punctul de la 7 metri. Prima serie de 3 lovituri va fi executată de către jucătorii aflați pe teren, sau dintre cei aflați pe banca de rezerve. Dacă după executarea seriei de 3 lovituri de departajare, egalitatea persistă, se va executa alternativ câte o lovitură de către fiecare echipă, până în momentul în care una dintre echipe va avea un gol mai mult marcat.

În faza grupelor, departajarea se va face după următoarele criterii:

- în cazul în care la finalul timpului regulamentar, echipele termină la egalitate, se vor executa lovituri de departajare, de la punctul de 7 metri. Prima serie de 3 lovituri va fi executată de către jucătorii aflați pe teren, sau dintre cei aflați pe banca de rezerve. Dacă după executarea seriei de 3 lovituri de departajare, egalitatea persistă, se va executa alternativ câte o lovitură de către fiecare echipă, până în momentul în care una dintre echipe va avea un gol mai mult marcat. Echipa învinsă la loviturile de departajare va primi 1 punct, iar echipa câștigătoare va primi 2 puncte.

- numărul mai mare de puncte obținute în jocurile din grupă;

- dacă și după criteriul de mai sus, egalitatea persistă între cele trei echipe, se va trage la sorți (această situație se poate întâlni dacă cele trei echipe termină la egalitate în toate jocurile din grupă și fiecare are câte o victorie la loviturile de departajare).

V. ASISTENȚA MEDICALĂ

La toate jocurile, asistența medicală la teren va fi asigurată de către organizatori (clubul gazdă) pe tot parcursul turneului.

În completarea prezentului regulament, se aplică regulile din Legile Jocului, ROAF, RD, etc.

  Secretar general AJF Alba                                                           

          ȚÎRA Mihai Silviu