ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Regulamente Campionatul Munților Apuseni
Campionatul Munților Apuseni Imprimare Email

Regulament aprobat în ședința de lucru, ce a avut loc vineri 5 iulie 2024, ora 16:00, la Bistra.

Campionatul Munților Apuseni 2024, ediția a XIII-a, este o competiție de fotbal pe teren redus, adresată zonei rurale și organizată pentru două categorii de vârstă, una pentru jucători seniori și una pentru juniori U 16 (2009 și mai tineri), plus maxim 2 jucători născuți după 1 septembrie 2008).

O comună poate participa doar dacă participă la ambele categorii.

Competiția este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal și Consiliul Județean Alba, pentru echipe din zona rurală a Munților Apuseni. În baza proiectului de finanțare, pe care AJF Alba îl depune anual în perioada iunie-iulie la Consiliul Județean Alba, se va solicita subvenționarea cheltuielilor aferente organizării competiției.

1. Participanți

Pot participa toate comunele din zona Munților Apuseni.

Seniori:

- Jucătorii din componența echipelor, vor avea drept de joc dacă au domiciliul în comuna respectivă, indiferent dacă sunt legitimați sau nu, cu mențiunea că fiecare echipă va putea avea în componența lotului ce va fi înscris în raportul de joc, la fiecare meci disputat, un singur jucător senior cu domiciliul în altă localitate, indiferent dacă este legitimat sau nu. Jucătorii legitimați au drept de joc dacă joacă la cluburi de cel mult liga 3 (inclusiv). Sunt considerați legitimați, jucătorii cu viză anuală aplicată pe anul 2024.

 La fiecare joc programat echipa are dreptul să înscrie în raportul de joc și să folosească în teren (pe toată durata jocului respectiv) 1 (unu) singur jucător senior cu domiciliul în altă localitate, în caz contrar echipa fiind penalizată cu pierderea jocului prin forfait (0-3, sau cu scorul din teren, dacă diferența de goluri este mai mare în favoarea echipei adverse).

Persoanele cu flotant, sunt considerate persoane din afara localității.

Juniori:

La competiția de juniori, fiecare echipă poate să înscrie în raportul de joc și să folosească în teren (pe toată durata jocului respectiv), maxim 4 jucători din altă localitate. 

Dreptul de joc.

Tabelul nominal se va descărca de AICI.

Lotul pe tabel va fi de maxim 15 jucători.

Participarea în competiție se face pe baza următoarelor documente:

     - Tabelul nominal care va cuprinde: denumirea Comunei, numele și prenumele jucătorilor care vor putea fi folosiți pe durata campionatului, data nașterii (ziua, luna, anul), seria și numărul cărții de identitate, viza medicală aplicată individual pentru fiecare jucător în parte, semnătura și ștampila Primăriei Locale. La tabelul nominal vor fi anexate copiile xerox ale cărților de identitate pentru toți jucătorii menționați în tabel, sau copie după certificatul de naștere, la copiii care nu au împlinit 14 ani. Copiii care au împlinit 14 ani vor prezenta obligatoriu copie xerox după buletin. Copiii care nu au împlinit 14 ani, vor avea copie după certificatul de naștere, dar și o copie după buletinul unuia dintre părinți, care vor avea domiciliul în comuna respectivă, cu excepția celor 4 jucători care au drept de joc din afara localității.

Viza medicală se va trece pe tabelul nominal, având specificat pentru fiecare jucător participant, în dreptul lui: APT PENTRU EFORT FIZIC. Viza va avea semnătura și parafa medicului, precum și data la care a fost acordată. Vă rugăm să solicitați efectuarea efectivă a controlului medical pentru jucătorii selecționați și să nu acceptați o viză formală din partea medicului, întrucât la fotbalul pe teren redus efortul este de intensitate maximală.

Neprezentarea cu echipa de copii la un joc atrage pierderea jocului respectiv, cu scorul de 3-0 (forfait), în favoarea echipei adverse.

Comunelor care nu se prezintă la jocurile programate, care se retrag  de pe teren înaintea fluierului final, sau comit orice alte abateri grave, se vor sancționa de către comisia de organizare din cadrul AJF Alba, cu suspendarea pentru cel puțin un sezon, începând cu ediția următoare.

Pentru fiecare joc din campionat, lotul unei echipe, ce va fi înscris în raportul de joc, va fi compus din maxim 15 jucători  + un antrenor + un delegat = 17 persoane la jocul din etapa respectivă.

ATENȚIE: Lipsa unuia dintre documente conduce, după caz, la eliminarea din competiție a echipei, sau a jucătorului / jucătorilor, care NU vor avea drept de joc.

Echipa organizatoare (comuna unde se desfășoară jocul), se obligă ca pe durata jocurilor din faza respectivă, să asigure asistența medicală la toate meciurile.

Dacă o comună nu se prezintă / se retrage de pe teren, la unul dintre jocurile de seniori sau juniori, aceasta nu va avea drept de participare la următoarea ediție.

Comisia de Organizare va valida dreptul de participare al echipei înscrise, din punct de vedere al documentelor depuse, prin aplicarea ștampilei AJF Alba pe tabelul de înscriere, iar validarea dreptului de joc al jucătorilor trecuți în tabelul respectiv, va fi efectuată prin aplicarea vizei anuale 2024 pentru fiecare jucător în parte.

Validarea dreptului de participare de către Comisia de Organizare NU anulează dreptul de contestație al echipelor, înainte de jocuri asupra dreptului de joc, sau la pauză și după joc pentru substituire.

Toate documentele solicitate vor fi predate înainte de joc arbitrilor și reprezentantului Comisiei de Organizare. Aceștia vor verifica obligatoriu existența vizei medicale pentru fiecare jucător înscris în raportul de arbitraj. Documentele vor fi puse la dispoziția delegatului echipei adverse (la cerere) pentru verificare.

2. Sistemul de desfășurare

În funcție de numărul de comune înscrise, se vor forma 4 grupe, stabilindu-se patru urne valorice, în funcție de locul din clasamentul de seniori în ediția precedentă din anul 2023, echipele din fiecare grupă jucând între ele jocurile din faza grupelor (fiecare cu fiecare), în aceeași zi. Programul jocurilor, terenurile și calendarul competițional fiind cel pe care îl vom stabili la ședința de organizare de la. Se vor califica în faza a doua, primele două echipe clasate.

Faza I - 14 iulie 2024

Faza a II-a: (27 / 28 iulie 2024)

se  vor forma două grupe de 4 echipe, Grupa I (A1-B2-C1-D2) și Grupa II (A2-B1-C2-D1).

Faza a III-a: - Semifinale (3 august 2024)Echipele calificate din sferturi, se vor împerechea după cum urmează: 

Semifinala 1: Locul 1 din Grupa I - Locul 2 din Grupa II

Semifinala 2: Locul 2 din Grupa I - Locul 1 din Grupa II

Faza a IV-a: 4 august 2024

FINALA MICĂ: se va disputa între echipele învinse în semifinale.

FINALA MARE: se va disputa între echipele câștigătoare în semifinale.

Trofeele speciale individuale la seniori (golgheter, cel mai bun jucător) se vor acorda jucătorilor care au domiciliul în localitatea pe care o reprezintă. Nu se vor acorda trofee individuale jucătorilor din afara localităților pentru care joacă.

Sistemul de atribuire a punctelor este următorul: a) joc câștigat=3 puncte, b) joc egal=1 punct, c) joc pierdut=0 puncte. Același sistem se folosește și la seniori și la copii.

Departajarea echipelor. Dacă după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de departajare:

 • cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe;
 • câștigătoarea la loviturile de departajare - echipele aflate la egalitate vor primi 1 pct în plus dacă au câștigat jocul la loviturile de departajare;
 • Dacă sunt la egalitate de puncte mai mult de 2 echipe, iar la loviturile de departajare au câștigat fiecare câte un meci, se vor lua aplica în ordine:
 • golaverajul mai bun în întâlnirile  cu echipele aflate la egalitate de puncte;
 • cel mai mare număr de goluri marcate, în întâlnirile cu echipele aflate la egalitate de puncte;
 • golaverajul general mai bun în întâlnirile cu toate echipele din grupă;
 • numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă;

 • echipa cu media de vârstă cea mai mică (din raportul arbitrului) în jocurile cu echipele aflate la egalitate;
 • criteriul Fair Play (echipa cu cele mai puține cartonașe galbene sau roșii) - se vor acorda 3 puncte la CR și 1 punct la CG, echipa cu punctajul cel mai mic, fiind câștigătoare.

* La finalul meciului din grupe se vor executa lovituri de departajare, indiferent de scorul final.
Excepție pot face meciul al doilea și al treilea, doar în situația în care echipele calificate din grupe, au fost deja stabilite ca urmare a rezultatelor din primele două meciuri, situație în care nu va mai fi necesară executarea loviturilor de departajare.
Rezultatul loviturilor de departajare va fi folosit drept criteriu de departajare în cazul în care la finalul meciurilor dintr-o grupă va exista o egalitate de puncte între două sau mai multe echipe.

** La jocurile eliminatorii, dacă la expirarea timpului regulamentar de joc echipele se află la egalitate, se vor executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată alternativ de către trei jucători desemnați, de fiecare antrenor, dintre cei aflați în teren la terminarea jocului. Câștigă echipa care a marcat un număr mai mare de goluri, din cele 3 lovituri. Dacă după efectuarea acestei serii de departajare egalitatea persistă, se va executa alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de către jucătorii care nu au participat la executarea niciuneia din primele 3 lovituri de departajare (dintre jucătorii aflați pe terenul de joc la finalul timpului regulamentar), până în momentul în care una dintre echipe are avantajul marcării unui gol în plus, dintr-un număr identic de lovituri. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. Dacă echipele se află la egalitate și după executarea loviturilor de departajare, echipele se află la egalitate, se vor executa lld de către aceeași jucători, nu neaparat în aceeași ordine.

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, cu condiția să anunțe arbitrul și să-și schimbe tricoul de jucător cu unul de portar.

3. Regulamentul jocului de fotbal pe teren redus

Terenul de joc: lungime min. 38 m-max. 50 m / lățime min. 18 m-max. 25 m;

Dimensiunea porților: distanța între stâlpi 3 m / înălțimea porților 2 m;

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 5;

Lovitura de pedeapsă: se execută dintr-un punct aflat la 7 m de mijlocul porții și aflat la distanță egală de stâlpii porții;

Lovitura de colț: se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc (în fiecare colț al terenului), corespunzător ieșirii mingii din joc. Jucătorii adverși executantului se vor afla la o distanță de minim 5 m față de minge.

Durata jocului: jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 20 de minute (atât la seniori, cât și la copii), fără prelungiri. Durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru a permite executarea unei lovituri de pedeapsă. Pauza între reprize va fi de 5 minute. 

Număr de jucători: Fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători (5+1). Pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maximum 6 jucători.

Un joc nu poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați, iar echipa în cauză va pierde jocul cu 3-0 (forfait), sau cu scorul de pe teren (din momentul întreruperii jocului) dacă diferența de goluri marcate e mai mare, în favoarea echipei adverse.

Înlocuiri de jucători: se pot efectua când mingea este în afara jocului. Schimbările se efectuează numai pe la centrul terenului, sau direct în fața băncii de rezerve proprii. Un jucător care a fost schimbat se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător. Numărul schimbărilor este nelimitat. Jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele condiții:

 1. arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;
 2. schimbarea poate fi făcută numai când jocul este întrerupt;
 3. jucătorul de rezervă care a înlocuit portarul trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească de toți ceilalți jucători.    

Echipamentul jucătorilor este format din:

 • tricou numerotat;
 • șort;
 • jambiere (sau șosete);
 • încălțăminte adecvată suprafeței de joc;
 • portarul poate avea pantalon lung; echipamentul acestuia trebuie să fie de o culoare distinctă față de ceilalți jucători și arbitri;
 • jucătorii nu au dreptul să poarte obiecte periculoase, pentru ei sau pentru alți jucători (ex: bijuterii, etc);
 • apărătorile nu sunt obligatorii, dar sunt recomandate.

Pentru orice abatere de la aceste prevederi regulamentare, jucătorul este trimis de către arbitru în afara suprafeței de joc, pentru a-și corecta sau completa echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul este oprit și după ce arbitrul verifică dacă echipamentul corespunde cerințelor.

Arbitrajul jocurilor va fi asigurat de către arbitri din cadrul Comisiei Județene a Arbitrilor Alba. La seniori un joc este arbitrat de către 2 arbitri, iar la copii de către 1 arbitru.

Comisia de Organizare va delega un secretar de joc, din partea AJF Alba.

Lovitura de începere: Fiecare echipă se va afla în jumătatea proprie de teren. Oponenții echipei care beneficiază de lovitura de începere trebuie să se afle în terenul propriu, la o distanță de cel puțin 5 m de minge, până când aceasta este în joc. Un gol NU poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere!

Mingea de arbitru: este modul de a relua jocul după o oprire temporară. 

Mingea este în afara jocului, atunci când:

 • a depășit în totalitate linia de poartă, sau linia de margine, pe sol sau în aer;
 • jocul a fost întrerupt de arbitru.

Repunerea mingii în joc: atunci când mingea depășește în totalitate linia de margine, pe sol sau în aer, repunerea va fi făcută cu piciorul de pe locul unde a depășit linia, de către un jucător al echipei adverse jucătorului care a atins ultima oară mingea înainte de a ieși din joc. Distanța adversarului față de minge va fi de minim 5 m. Nu poate fi înscris un gol direct dintr-o repunere de la margine!

Mingea ieșită în aut de portă (fiind trimisă peste linia de poartă, în afara cadrului porții, de către un atacant) va fi repusă de către portar cu mâna din interiorul suprafeței de pedeapsă. Mingea va fi în joc atunci când depășește suprafața de pedeapsă. Dacă mingea este jucată de către un un adversar, înainte de a părăsi suprafața de pedeapsă se va repeta repunerea mingii în joc. Nu poate fi înscris un gol direct din aut de poartă!

Mingea în joc: mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau din arbitru, atunci când acesta se află in interiorul terenului de joc.

Afară din joc (Offsaid): la fotbalul pe teren redus nu există poziția de afară din joc (offsaid).

Comportament neregulamentar - acesta este pedepsit după cum urmează:

Lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații:

 • lovește sau încearcă să lovească un adversar;
 • împinge un adversar;
 • împiedică, sau încearcă să împiedice un adversar;
 • ține un adversar;
 • atinge în mod deliberat mingea cu mâna, cu excepția portarului în propria suprafață de pedeapsă.

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 m față de minge (locul executării).

Lovitura de pedeapsă: se acordă dacă un jucător a comis una din greșelile enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca mingea să fie în joc.

Lovitura liberă indirectă, se acordă în următoarele situații:

 • Portarul face una din următoarele greșeli:
 1. atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat de către un coechipier;
 2. atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un coechipier dintr-o lovitură de reluare a jocului.
 • În opinia arbitrului un jucător:
 1. joacă într-o manieră periculoasă (inclusiv cazul atacului prin alunecare în prezența adversarului);
 2. împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă proprii, caz în care lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, în locul cel mai apropiat de unde s-a comis greșeala. În cazul comiterii unei greșeli în suprafața de pedeapsă adversă, sancționabilă cu lovitură liberă indirectă, echipa în apărare poate executa lovitura din orice punct al suprafeței respective. 

Dintr-o lovitură liberă indirectă nu poate fi marcat un gol direct, decât după ce mingea a fost atinsă de un alt jucător în afara executantului !

Sancțiuni disciplinare

Suspendările (eliminările) temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul pe teren redus.

Acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) implică eliminarea temporară pe o durată de 2 minute, jucătorul va fi eliminat, dar va putea reveni (el sau alt coechipier) pe teren după 2 minute, sau dacă în acest timp, echipa aflată în inferioritate primește gol.

Acordarea cartonașului roșu direct (situație de ultim apărător) determină eliminarea temporară pe o durată de 2 minute, jucătorul va fi eliminat, dar va putea reveni (el sau alt coechipier) pe teren după 2 minute, sau dacă în acest timp, echipa aflată în inferioritate primește gol.

Jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor. Jucătorul va fi informat de către arbitru sau oficialul meciului, desemnat de Comisia de Organizare, când expiră timpul de eliminare.

Jucătorul eliminat definitiv pentru fapte reprobabile (al doilea cartonaș roșu într-un joc, scuipare, injurii, alte fapte reprobabile), va fi suspendat în funcție de gravitatea faptei, sancțiunea minimă fiind suspendarea pentru următorul joc. Acesta nu va avea drept de joc în următorul joc oficial (sau la numărul de jocuri stabilit de Comisia de Organizare).  Jucătorul va fi eliminat, iar în loc acestuia va putea intra un coechipier pe teren după 2 minute, sau dacă în acest timp, echipa aflată în inferioritate primește gol.

Acordarea indicațiilor tehnice: Fiecare echipă / jucător poate beneficia pe parcursul jocului de indicații tehnice. Acestea vor putea fi acordate de o singură persoană (în principal de către antrenor) numai jucătorilor proprii. Indicațiile vor fi date numai din fața propriei bănci de rezervă. Nerespectarea acestei reglementări va conduce la avertizarea antrenorului / delegatului în culpă, urmând ca în cazul recidivei acesta să fie eliminat din incinta terenului de joc. În situații de indisciplină gravă a antrenorului / delegatului echipei, arbitrul va evacua direct (fără avertizare) persoana în cauză, din incinta terenului.

La terenurile care nu au spațiu adecvat în incintă pentru banca de rezervă, delegatul echipei și jucătorii de rezervă vor sta în afara gardului împrejmuitor, doar antrenorul putând rămâne la marginea terenului, pentru indicațiile tehnice acordate echipei. Delegatul echipei va controla comportamentul jucătorilor de rezervă proprii, aflați dincolo de gard.

Contestații - Echipele au dreptul de a introduce contestații, astfel:

 1. înainte de începerea jocului - dacă se contestă dreptul de joc al unui jucător (sau mai multor jucători) din echipa adversă, înscriși în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret;
 2. în pauză, sau după terminarea jocului, înainte de restituirea documentelor (tabelul nominal însoțit de copiile xerox ale cărților de identitate) de către arbitru - dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători care au participat la joc (referitor la datele înscrise în raportul de arbitraj).

Contestațiile se fac sub formă scrisă în raportul de arbitraj și se semnează de către delegatul echipei, în prezența delegatului echipei adverse (care trebuie să semneze de luare la cunoștință) și a arbitrului principal al jocului, care este obligat să specifice momentul formulării contestației (înainte, la pauză sau după terminarea jocului).

Contestațiile referitoare la dreptul de joc și identitatea jucătorilor se fac nominal. Delegații echipelor au obligația de a înscrie în raportul de arbitraj, în mod explicit, motivul pentru care este contestat jucătorul (substituire, lipsa unuia dintre documentele prevăzute de regulament, etc.).

Contestațiile formulate trebuie introduse în raportul de arbitraj și prezentate Comisiei de Organizare, în maxim 10 minute după disputarea jocului.

Lipsa consemnării în raportul de arbitraj a motivului pentru care se presupune că se face vinovată echipa adversă, sau jucătorul vizat, duce la respingerea contestației.

Asistența medicală: un joc nu poate începe fără prezența la teren a unui medic sau asistent medical și a unei mașini identificate (autosanitară), care va fi disponibilă pentru a transporta, în caz de nevoie la spital, eventualii jucători accidentați. Medicul sau asistentul medical va prezenta o delegație eliberată de către organul sanitar competent, precum și un act de identitate cu care se va legitima în fața arbitrilor, această persoană fiind recunoscută drept cadrul medical delegat pentru joc. Asistența medicală este asigurată de către echipa organizatoare.

Atribuții și responsabilități:

Comisia de Organizare va omologa rezultatele înregistrate și va analiza eventualele situații de contestații, eliminări, etc, luând hotărârile corespunzătoare cazurilor avute spre analiză. De asemenea, Comisia de Organizare va avea autoritatea de a decide asupra chestiunilor neprevăzute în acest regulament și a cazurilor de forță majoră, deciziile sale fiind definitive.

 

Competitii 2024-2025