ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Regulamente Regulament General
Regulament General Imprimare Email

REGULAMENT GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CAMPIONATELOR DE JUNIORI 

U-19, U-17, U-15, U-14, U-13, U-12, U-11, U-10, U-9

EDIȚIA 2021-2022

1.SISTEMUL COMPETIȚIONAL

Comisia de Competitiidin cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Alba are competenta de a organiza Campionatul Ligii a IV-a, Campionatul Ligii a V-a , Campionatele de juniori U-19, U-17, U-15, U-14, U-13, U-12, U-11, U-10, U-9, precum si faza județeană a „Cupei României”, întocmind programul competitional propriu, tinând seama de programul competitional stabilit la nivel de F.R.F., stabilind sistemul de promovare si retrogradare, pe categorii, cu respectarea prevederilor din ROAF.

A.J.F. Alba este obligata sa transmita la F.R.F., dupa omologarea rezultatelor, echipele campioane ale campionatelor de junioriU-19, U-17, U-15, U-13, U-11, și selecționatele județene, pâna la data stabilită de F.R.F. 

Pentru a participa în Campionatele de seniori și juniori, echipele trebuie sa dispuna de un teren omologat de A.J.F. Alba pentru aceasta categorie, sa achite la A.J.F. penalitatile restante din editia precedenta de campionat și să angajeze un antrenor sau instructor pentru pregătirea echipelor, cu minim Licența C.

Sistemul de atribuire a punctelor:

Juniori U-19, U-17, U-15, U-14

 • joc câstigat - 3 puncte
 • joc egal - 1 punct
 • joc pierdut - 0 puncte

În situația în care două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine a următoarelor criterii:

- numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte

- golaverajul mai bun în jocurile directe

- numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe

- golaverajul general mai bun

- numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din campionat

- Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul clasamentul fair play, astfel: se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit, 3 puncte pentru un cartonaș roșu primit din două CG și 4 puncte pentru un cartonaș roșu primit direct. Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată câștigătoare.

Juniori U-13, U-12, U-11, U-10, U-9

Nu se întocmesc clasamente la competițiile pe teren redus și nu se vor publica rezultatele.

2. ORGANIZAREA JOCURILOR

Cluburile şi asociaţiile sunt obligate să asigure asistenţa medicală pe toată durata desfăşurării jocurilor, cu medic sau asistent medicalPe toată durata jocului, clubul organizator va asigura prezenţa la stadion a două maşini de intervenţie, numărul de înmatriculare fiind comunicat oficialilor şi notat în raportul arbitrului, respectiv de observare (unde este cazul).

În cadrul ședinței de Birou Executiv din data de 24 februarie 2016, s-a votat în unanimitate (la propunerea membrilor afiliați de la liga a V-a, întruniți cu ocazia ședinței de lucru din 12 februarie 2016), ca la toate jocurile oficiale, asistența medicală să fie asigurată obligatoriu de:

- un medic (exclus medicină veterinară);

sau,

- un asistent medical.

Atât medicul, cât și asistentul medical, vor prezenta înaintea începerii jocului următoarele documente:

- Carte de identitate în original;

- Diploma de studiu (original ori copie), sau legitimație de serviciu eliberată de unitatea medicală (original), vizată pe anul în curs.

Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă jocul în cazul în care cadrul medical nu se prezintă în max. 15 minute de la ora oficială, în cazul în care asistenţa medicală nu este asigurată pe toată pe toată perioada desfăşurării jocului sau nu îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate.

2.3. A.J.F. Alba nu îsi asumă nici o raspundere în caz de accidentare a jucatorilor la antrenamente sau în timpul jocurilor oficiale sau amicale.

2.4. Cluburile organizatoare răspund de buna desfășurare a jocurilor și au obligatia sa ia toate masurile pentru prevenirea si înlăturarea oricaror incidente.

2.5. La toate jocurile oficiale prezenta antrenorului calificat corespunzator pe banca de rezerve este obligatorie, cu exceptia cazurilor în care acesta este sanctionat disciplinar sau a situatiilor de caz fortuit (accident, îmbolnavire s.a.).

2.6. Echipa gazdă are obligatia de a schimba echipamentul, în situatia în care ambele echipe au aceeasi culoare sau culoare asemănătoare.

2.7. Delegatii, capitanii de echipă si jucatorii sunt obligati sa execute neconditionat toate dispozitiile date de arbitru, aplicându-se în caz contrar prevederile regulamentare.

2.8. În incinta terenului de joc au acces persoanele înscrise în raportul de arbitraj, arbitrii si observatorii, cadrul medical delegat, 8 – 12 copii de mingi, în vârsta minima de 12 ani, echipati în asa fel încât sa se distinga de jucatori, 5 – 12 oameni de ordine, si, dupa caz, o persoana delegată din partea presei locale sau alte persoane declarate ca oficiale din partea A.J.F. Alba.

La vestiarele arbitrilor au acces numai observatorii oficiali, medicul delegat sau alte persoane solicitate în mod expres de arbitru. Pe culoarul de acces la vestiarul arbitrilor, înaintea începerii jocului, în timpul pauzei si dupa joc, au acces doua persoane specializate în protectie si paza care asigura protectia arbitrilor potrivit prevederilor regulamentare.

2.9. Dispozitiile prezentului articol se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Legii 4/2008, pentru prevenirea si combaterea violentei în sport.

2.10. Formalitățile de începere a jocului sunt cele prevazute la Art.60. din ROAF. Un joc nu se poate disputa fără o brigadă completă de arbitri (un arbitru plus doi asistenti; în cazul în care este delegat si un al patrulea arbitru acesta va intra în functie în locul arbitrului care nu s-a prezentat la joc), acesta urmând sa fie reprogramat de forul organizator.

2.11. Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită în programul competiţional, aprobat de Biroul Executiv. 

Pentru modificarea orei sau a zilei de disputare a jocurilor, cererea trebuie să se formuleze până Vineri la ora 15:00, la jocurile programate în timpul săptămânii și până Miercuri la ora 15:00 la jocurile programate în weekend, fiind nevoie de acordul ambelor echipe.

Jocurile de juniori a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate în cel mult 30 de zile de la data programării iniţiale, dar nu mai târziu de sfârşitul turului sau returului, comisia de competiții, putând accepta anumite excepții.

2.12. Impracticabilitatea terenului de joc se declara numai de catre arbitru, comisia organizatoare urmând a stabili data reprogramarii jocurilor.

2.13. În ultima  etapă de campionat, jocurile echipelor din aceeasi categorie sau eșalon valoric vor fi programate în mod obligatoriu în aceeași zi și la aceeași oră. Dacă se întâlnesc două echipe care nu sunt în lupta pentru primele trei locuri, acestea pot solicita să dispute jocul și la o altă ora sau zi.

2.14. Daca una sau ambele echipe nu se prezinta la teren, întârzie sau nu prezinta carnetele de legitimare ale jucatorilor în maxim 15 minute de la ora stabilita, arbitrul va fluiera sfârsitul jocului si va consemna în raportul de arbitraj situatia respectiva, echipa în cauza urmând a suporta consecintele Regulamentului Disciplinar.

2.15. În cazul în care în cursul desfasurarii unui campionat, o echipa sau mai multe echipe se desfiinteaza, se retrag, sunt retrogradate sau excluse din activitatea competitionala, se procedeaza conform ROAF.

În cazul anulării rezultatelor, se mențin toate efectele cartonașelor galbene, suspendarilor și celorlalte sanctiuni disciplinare aplicate jucatorilor, oficialilor sau cluburilor.

3. JUCĂTORII

Legitimarea si transferul jucatorului de fotbal se efectueaza în conformitate cu prevederile din Regulamentul privind statutul si transferul jucatorilor de fotbal.

Jocurile oficiale la juniori nu pot începe sau continua daca echipele nu prezinta un numar de cel putin 8 jucatori (la juniorii U19, 17, 15, 14), cel puțin 6 jucători la juniorii U13 și U12 și cel puțin 5 jucători la juniorii U11 și U10.

În funcție de anul nașterii, jucătorii legitimați au drept de joc după cum urmează:

 • juniori U-19  - jucători născuți după 01.01.2003;
 • juniori U-17 - jucători născuți după 01.01.2005;
 • juniori U-15 - jucători născuți după 01.01.2007;
 • juniori U-14 - jucători născuți după 01.01.2008;
 • juniori U-13 - jucători născuți după 01.01.2009;
 • juniori U-12 - jucători născuți după 01.01.2010;
 • juniori U-11 - jucători născuți după 01.01.2011;
 • juniori U-10 - jucători născuți după 01.01.2012;
 • juniori U-9 - jucători născuți după 01.01.2013;
 • juniori U- 8 - Campionatul Speranțelor "Dragoș Damian 2022"  - jucători născuți după 01.01.2014.

Jucatorii juniori sunt considerati o categorie ierarhic inferioara fata de toate celelalte categorii de seniori. Jucatorii juniori pot fi utilizati si la jocurile de seniori, daca au împlinit vârsta de 14 ani. Perioada junioratului se încheie la data de 30 iunie a anului în care împlinesc vârsta de 19 ani si sunt obligati la preschimbarea carnetului de legitimare. Solicitarea preschimbarii carnetului de legitimare se face nominal, pe formular-tip eliberat de A.J.F. Alba, cu achitarea taxei aferente.

La juniori (faza județeană) numărul de schimbări este egal cu cel al jucătorilor înlocuitori care pot fi trecuți in raportul arbitrului.

Identificarea jucatorilor trecuti în raportul de arbitraj se face pe baza carnetelor de legitimare, la care este anexata o copie a actului de identitate sau a certificatului de nastere. În mod exceptional, în lipsa unor carnete de legitimare, se admite identificarea cu Buletin/Carte de Identitate sau certificat de naștere în original, însotit de adeverință medicală în original, cu respectarea prevederilor Art.49.2 și 49.3 din ROAF, cu privire la numărul minim de carnete de legitimare.

Echipele au dreptul, înainte de începerea jocului, prin conducator, delegat sau capitanul echipei, să verifice identitatea jucatorilor înscrisi în raportul de arbitraj, precum si celelalte elemente constitutive ale dreptului de joc (confruntare).

Jucatorii sunt obligati sa pastreze disciplina si sa respecte regulile de conduita în societate, atât pe terenul de joc, cât si în afara lui si sa respecte obligatiile prevazute la Art.51. din ROAF.

Jucatorii eliminati în timpul jocului trebuie sa paraseasca imediat incinta terenului de joc si sa se deplaseze la vestiare.

Jucatorii juniori suspendati nu au drept de joc în nici o competitie oficiala, de seniori sau juniori, pâna la executarea completa a sanctiunii. Se iau în calculul executarii sanctiunii numai etapele din cadrul competitiei(de seniori sau de juniori) în care juniorul a savârsit abaterea în urma careia a fost sanctionat.

4. CONTESTATII

4.1. Cluburile care apreciază că echipa adversă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii înscrisă în raportul de arbitraj şi achitată la A.J.F. Alba în termen de 48 de ore de la data disputării jocului. Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care o determină, conform ROAF.

Taxă contestație: liga a IV- = 20 lei / jucător contestat, liga a V-a = 15 lei / jucător contestat , juniori = 10 lei / jucător contestat. Cluburile pot achita taxa arbitrului, care va anexa suma la raport și va menționa la observații acest aspect.

4.2. În cazul în care se face contestaţie pentru substituire de jucători, şi dacă jucătorul în cauză refuză să se prezinte în faţa arbitrului, să se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document, să semneze raportul de arbitraj, să prezinte carnetul de legitimare, să fie fotografiat împreună cu arbitrii, jucătorul respectiv este considerat vinovat de substituire.

4.3. Sesizarea se face din oficiu de forul competent, nefiind necesară formularea unei contestaţii în condiţiile prevăzute de Art.25.2. din ROAF, în cazul jucătorilor aflaţi în stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene, ca urmare a deciziei comisiei competente.

4.4. Dreptul echipelor de a introduce contestaţii este prevăzut la Art.25. din ROAF, iar procedura soluţionării acestora este prevăzută la Art.26 din ROAF.

4.5. Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului de echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în orice moment (înainte, la pauză sau la terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare.

4.6. Delegaţii ambelor echipe sunt obligaţi să semneze raportul de arbitraj, de luare la cunoștință, după terminarea jocului şi după ce raportul a fost completat la toate rubricile de către arbitru, în caz contrar urmând să fie sancţionaţi disciplinar.

5. REGULAMENTUL DISCIPLINAR

5.1. Comisia de Disciplina a A.J.F. Alba este autoritatea disciplinara cu drept de investigare, judecare si, dupa caz, sanctionare si penalizare a persoanelor sau structurilor sportive vinovate. La analiza si judecarea cazurilor litigioase, sau de orice alta natura, Comisia de Disciplina va tine cont de circumstanțele atenuante sau agravante, după caz, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului Disciplinar.

Comisia de Disciplina îsi desfasoara sedintele la sediul A.J.F. Alba în zilele de marti, respectiv vineri, în cazul etapelor intermediare, sau în alte zile, dar în acest caz,o eventuală modificare va fi comunicată celor care și-au anunțat prezența în fata instanței, sau celor care doresc să participe la comisia de disciplină și au anunțat acest lucru. Ora oficială este 12:00 (marți), pentru jocurile disputate în weekend, iar echipele sunt obligate să anunțe eventuala lor prezență până Luni, ora 15:00, la secretariatul AJF Alba.

5.2. Cluburile/asociaţiile sportive sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, membrilor şi suporterilor, indiferent dacă se află pe teren propriu, pe teren advers sau pe teren neutru.

5.3. Cluburile răspund în mod solidar de penalităţile sportive aplicate jucătorilor, oficialilor sau altor persoane care le reprezintă (finanţatori, sponsori etc.), în cazul neplăţii integrale şi la termen de către cei în cauză.

5.4. Cluburile/asociaţiile sportive sunt direct răspunzătoare pentru evidenţa cartonaşelor galbene şi pentru modul în care se efectuează etapele de suspendare ale propriilor jucători.

5.5. A.J.F. Alba, prin comisiile competente, poate sesiza din oficiu, penaliza şi/sau sancţiona, acţiunile descoperite a fi în neconcordanţă cu prevederile ROAF, RD sau RSTJ.

5.6. Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de Art.12 – 39 R.D.

5.7. Prezentarea în faţa instanţei se face din oficiu, pentru persoanele menţionate în raportul de arbitraj/observare, sau convocate de către Secretarul general al A.J.F. Alba, neprezentarea atrăgând după sine consecinţele R.D.

5.8. Pentru oficiali suspendarea este întotdeauna însoţită de sancţiunea interzicerii accesului la vestiare şi pe banca de rezerve. Oficialul care a fost eliminat poate da indicaţii persoanei care îi ţine locul pe banca de rezerve, dar atunci când face aceasta trebuie să se asigure că nu deranjează spectatorii din jurul său şi că nu perturbă jocul.

5.9. De regulă, suspendarea se stabileşte în număr de etape pentru jucători şi antrenori şi în număr de luni pentru oficiali.

5.10. Executarea unei sancţiuni pronunţate în luni este întreruptă pe perioada pauzelor competiţionale dintre tur şi retur sau dintre două ediţii de campionat.

5.11. Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de jocuri, numai cele jucate efectiv contează în calculul executării sancţiunii. Dacă jocul este întrerupt şi nu se mai programează, ori dacă este anulat sau câştigat prin forfait de una din echipe, sancţiunile se consideră a fi fost executate numai pentru jucătorii care aparţin echipei ce nu este vinovată de întrerupere, anulare sau forfait.

5.12. În caz de recidivă, recidivă însemnând săvârşirea cu intenţie a unei noi abateri disciplinare în termen de un an, pentru cluburi, şi de 6 luni pentru jucători (nu constituie recidivă sancţiunile aplicate jucătorilor pentru cumul de cartonaşe galbene, pentru eliminarea după două cartonaşe galbene în acelaşi joc), socotită de la data aplicării sancţiunii anterioare, toate sancţiunile disciplinare se pot majora până la maximul prevăzut de R.D.

5.13. În caz de abateri împotriva oficialilor de meci, toate sancţiunile disciplinare prevăzute în R.D., se pot majora la maximul special prevăzut în acelaşi regulament, la care se poate adăuga un spor de cel mult 50% .

5.14. Oricine intimidează un arbitru sau observator cu ameninţări de natură să alarmeze persoana în cauză va fi suspendat pentru 6 – 8 jocuri (jucătorii şi antrenorii) sau 2 – 4 luni, pentru oficiali.

5.15. Dacă, în cazul săvârşirii de violenţe, nu este posibilă identificarea autorilor, organul disciplinar va sancţiona clubul căruia aparţin agresorii.

5.16. Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal a A.J.F. Alba este comisia competentă a soluţiona orice încălcare a prevederilor RSTJ, sesizată din oficiu de organele competente sau ca urmare a unei cereri, înregistrată, semnată, parafată şi achitată, din partea cluburilor/asociaţiilor sau jucătorilor, după caz.

5.17. Comisia de Apel a A.J.F. Alba este autoritatea disciplinară competentă în soluţionarea cauzelor disciplinare sau litigioase care au fost iniţial analizate şi judecate de către Comisia de Disciplină, Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal sau Comisia Judeţeană a Arbitrilor din cadrul A.J.F. Alba şi a căror hotărâre este contestată de cei sancţionaţi şi/sau penalizaţi. Soluţionarea se efectuează în baza unei cereri, înregistrată, parafată şi semnată de petent, şi cu obligaţia achitării taxei aferente.

6. STATUTUL ŞI TRANSFERUL JUCĂTORULUI DE FOTBAL

6.1. Statutul unui jucător se stabileşte de către F.R.F., L.P.F. sau A.J.F., cu prilejul legitimării, transferării sau acordării vizei anuale.

6.2. Jucătorii legitimaţi la cluburile afiliate sunt amatori sau profesionişti.

6.3. Legitimarea jucătorului de fotbal se face, cu respectarea prevederilor RSTJ, prin completarea formularelor-tip emise de A.J.F. Alba, cu parafa şi semnătura medicului de la cabinetul de medicină sportivă.

Se asimilează ca jucători nou-legitimaţi (vezi Art.4.17.a.b).

6.4. Omiterea preschimbării carnetelor la terminarea perioadei de juniorat se penalizează conform RSTJ, şi hotărârii Biroului Executiv al A.J.F. Alba.

6.5. Transferul jucătorului de fotbal constă în trecerea acestuia de la clubul la care sunt legitimaţi la un alt club, cu acordul lui şi al celor două cluburi. Transferul poate fi cu titlu definitiv sau temporar.

Transferul de jucători se efectuează în baza unui acord de transfer înscris pe formularul-tip eliberat de A.J.F. Alba, dactilografiat la toate rubricile,( se poate complecta și de mâna cu litere majuscule) în 4 exemplare, cu ştampilele cluburilor şi semnăturile reprezentanţilor acestora şi jucătorului în original, şi cu respectarea prevederilor RSTJ. Sunt obligatorii semnăturile câte unui reprezentant oficial al cluburilor cedent şi cesionar şi semnătura jucătorului. În cazul jucătorilor juniori care nu au împlinit vârsta de 16 ani, la acordul de transfer se anexează şi consimţământul scris al unuia dintre părinţi. În cazul Contratelor de Activitate Sportivă jucătorii trebuie să semneze pe toate paginile, conform RSTJ.

Nu se consideră transfer: revenirea unui jucător la clubul cedent ca urmare a unui transfer temporar care a încetat înainte de terminarea perioadei de transfer, legitimarea unui jucător amator la un alt club ca urmare a semnării primului său contract de profesionist (vezi art.19/7 RSTJ).

Un club nu are dreptul să încheie un acord de transfer, în calitate de club cedent, pentru un jucător profesionist căruia i-a încetat contractul cu clubul respectiv.

6.6. Reamatorizarea unui jucător profesionist se poate face după trecerea a cel puţin 30 de zile de la ultimul său joc ca profesionist, cu condiţia încetării contractului cu clubul la care este legitimat cu titlul definitiv.

Un jucător care a redobândit statutul de amator se poate legitima cu drept de joc numai la un alt club dintr-o categorie inferioară celui la care a fost legitimat ca profesionist şi numai în perioadele de transfer.

Jucătorul care s-a legitimat în condiţiile arătate mai sus, se poate transfera ca amator la un club de categorie superioară numai după trecerea unei perioade de minimum 2 ani calendaristici.

6.7. Jucătorii care sunt legitimaţi la cluburi cu activitate exclusivă de juniori se pot legitima la terminarea perioadei junioratului la un alt club, fără acordul fostului club, ca asimilați nou legitimați.

6.8. Contractele de Activitate Sportivă, încheiate de cluburi cu jucătorii profesionişti se înregistrează la AJF Alba, sunt încheiate pentru o perioadă determinată, nu depăşesc, după caz, perioada junioratului sau a transferului temporar, cuprinde clauze cu caracter financiar, sunt editate computerizat, dactilografiate sau scrise de mână cu litere majuscule, sunt înregistrate la club şi poartă data încheierii, sunt semnate de părţi şi poartă ştampila clubului, semnătura jucătorului trebuie să fie aplicată pe fiecare pagină, se prezintă în minim două exemplare originale, dintre care unul se reţine în evidenţa forului competent, iar un exemplar se înmânează jucătorului imediat după semnare.

6.9. Este interzisă încetarea unilaterală a contractului fără justă cauză sau fără justă cauză sportivă, în caz contrar fiind aplicabile sancţiunile prevăzute de Art.18.9. din RSTJ, ediţia 2017.

6.10. Pentru legitimarea unui jucător profesionist la un alt club ca urmare a încetării contractului cu fostul său club, sau ca urmare a semnării de către un jucător a primului său contract de profesionist, se achită taxă de transfer.

6.11. Prezentul articol cu privire la statutul şi transferul jucătorului de fotbal se completează cu articolele din RSTJ.

7.DISPOZIŢII ECONOMICE

7.1. A.J.F. Alba este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi specifice activităţii fotbalistice, pentru membrii afiliaţi, jucători şi oficiali ai cluburilor şi asociaţiilor de fotbal.

7.2. Cluburile sunt obligate la plata penalităţilor, în conformitate cu hotărârile Biroului Executiv al A.J.F. Alba şi hotărârea Adunării Generale Ordinare din februarie 2004 (plata penalităţilor se poate face la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, în baza unei adrese emise de A.J.F. Alba). În caz de nerespectare a acestei prevederi, cluburile nu vor fi programate în competiţiile oficiale, echipele lor fiind considerate ca neprezentate la joc. 

Echipele se deplasează pentru disputarea jocurilor de campionat pe cont propriu, suportând cheltuielile aferente.

Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile F.R.F. şi a statutului A.J.F. Alba şi se completează cu ROAF, R.D. şi R.S.T.J, acestea pot fi descărcate de pe site-ul frf.ro.

Prezentul regulament se completează cu regulamentul pe fiecare competiție în parte.

INFO:

- Căpitanul de echipă va purta o banderolă distinctivă pe braţul stâng.

- Clubul organizator este obligat să asigure pentru desfăşurarea jocurilor oficiale sau amicale următoarele:

a. Două fanioane de culoare roşie, portocalie sau galbenă sau în carouri ( folosind două din aceste culori), pentru arbitrii asistenţi, cu dimensiunile prevăzute în anexa nr.6 din ROAF;

b. Minim 3 mingi oficiale de joc care să corespundă prevederilor „Legilor jocului” adoptate de IFAB. Echipa vizitatoare poate prezenta o minge oficială de joc care să îndeplinească aceleaşi condiţii, arbitrul având dreptul de a alege mingea cu care se va juca. Mingea de joc şi mingile de schimb se vor verifica de arbitru înaintea începerii jocului şi vor fi predate echipei deţinătoare după terminarea jocului. În cazul în care terenul de joc este acoperit cu zăpadă, se recomandă ca mingile utilizate, precum şi marcajul terenului, să aibă o culoare contrastantă;

c. O trusă medicală de prim-ajutor, două pături, 1-2 tărgi sanitare şi 2-4 brancardieri care se vor afla alături de medic/asistent medical pe marginea terenului, pregătiți să intervină într-o situație de urgență

NIMENI NU POATE INVOCA NECUNOAŞTEREA REGULAMENTELOR CARE VIZEAZĂ ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ.