ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Știri Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, convocată pentru duminică, 14 martie 2021 - ora 10:00
Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba, convocată pentru duminică, 14 martie 2021 - ora 10:00 Imprimare Email
Luni, 15 Februarie 2021

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR AFILIAȚI

AI ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL ALBA

           I. 

         Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. 30 din Statutul AJF Alba, Biroul Executiv a hotărât, în ședința din 11 februarie 2021, ora 15:00, Convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociatiei Judetene de Fotbal Alba pentru ziua de duminică, 14 martie 2021, ora 10:00, la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Sala A 9, cu următoarea ordine de zi:AJF!

 1) Constatarea întrunirii cvorumului;

2) Aprobarea ordinii de zi;

3) Alocuţiunea preşedintelui AJF Alba;

4) Desemnarea scrutatorilor (3 persoane);

5) Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale;

6) Prezentarea Raportului Biroului Executiv şi a Raportului administraţiei AJF Alba;

7) Prezentarea Bilanţului contabil pe anul 2019, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;

            8) Prezentarea Bilanţului contabil pe anul 2020, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv;

9) Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent anului 2019 şi aprobarea acestuia prin vot;

           10) Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent anului 2020 şi aprobarea acestuia prin vot;

           11) Prezentarea şi aprobarea Planului anual de activitate şi al Bugetului anual de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021;         

     12) Afilieri;

           13) Dezafilieri;

     14) Adoptarea Hotărârii Generale Ordinare a AJF Alba din 14 martie 2021.

         II. 

         În vederea bunei pregătiri a Adunării Generale este necesar să transmiteti, în scris, la Secretariatul General al AJF Alba, până la data de 11 martie 2021, ora 15:00:

  • Numele si prenumele delegatului oficial care participă la Adunarea Generală, functia pe care o detine în cadrul structurii sportive, legal constituite si recunoscute oficial, cât si documentele (în copie) care atestă respectiva sa calitate.
  • În temeiul art. 28 alin. 7 din Statutul AJF Alba, membrii afiliaţi pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere (de regulă preşedinte, vicepreședinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei persoane juridice şi numele acesteia a fost comunicat în documente transmise către AJF Alba, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, formular actualizare date, sau altele asemenea. Numele delegaţilor trebuie comunicat în scris către secretariatul general al AJF Alba cu minim 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. 
  • Delegaţii se vor prezenta la Adunarea Generală cu mască de protecție, deasemenea vor avea asupra lor o împuternicire scrisă, emisă de către respectivul membru afiliat, precum şi un act de identitate în original.

         Afilierea și dezafilierea cluburilor/asociaților, se aprobă, dacă votează "pentru" 2/3 din numărul membrilor afiliați prezenți, conform Art. 37.2 din statutul AJF Alba.

         Fiecare membru afiliat va transmite până în data de 11 martie 2021, formularul de actualizare date, care poate fi descărcat de AICI și formularul de înscriere, ce poate fi descărcat de AICI

           Formularele și numele persoanei delegate vor fi transmise până în data de 11 martie pe e-mail: .

Notă: Joi 11 martie 2021 se va analiza dacă ședința va putea avea loc fizic, în funcție de condițiile impuse de autorități la momentul respectiv.

                        11.02.2021                                                               Biroul Executiv al

                                                                                                                AJF ALBA