Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba organizează un nou curs de licență C UEFA, în perioada iunie- august 2021, data limită de înscriere este 11 iunie 2021 Imprimare
Luni, 10 Mai 2021

Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba organizează un nou curs de licență C UEFA, în perioada iunie - august 2021, data limită de înscriere este 11 iunie 2021, ora 15:00, iar examenul de admitere (proba scrisă și proba practică) va avea loc la baza sportivă din Drâmbar, în data de 19 iunie 2021. Examenul final va avea loc în data de 14 august 2021. Licenta C 2018

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea de înscriere (tipizat de la sediul AJF Alba);
 • Foto copie după actul de identitate sau pașaport;
 • Copie legalizată după diploma de bacalaureat;
 • Cazier judiciar (originalul);
 • Dovada medicală din care atestă că este sănătos clinic și apt pentru efort fizic (originalul);
 • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic;
 • 2 fotografii 3/4 (pe suport de hârtie foto și electronic - jpg/png);
 • Taxă de înscriere 50 lei;
 • Taxa de curs (se va achita doar de către cei admiși) - 350 lei
 • Numărul maxim de locuri este de 25 pentru o serie de curs.
 • Dosarele se depun la sediul AJF Alba. Informații suplimentare la tel.: 0741 046 153 - Mihai Țîra - secretar Comisia Tehnică.
Pentru cetățenii străini:
- Test de limba română;
- Traducerea legalizată și echivalarea documentelor de studii conform legii nr. 200/2004.
Pentru cetățenii români care au absolvit studiile în alte state:
- Traducere legalizată și echivalarea documentelor de studii conform legii nr. 200/2004.

Examenul va consta din probă scrisă și probă practică,ambele cu nota de trecere 5. Proba scrisă - test grilă, întrebări de cultură generală. Proba practică- circuit tehnic în limită de timp și un joc de fotbal.

Instrucțiuni - click aici.

Manual de cultură fotbalistică - click aici

Legile jocului - click aici

Președinte

Comisia Tehnică

Alin HANCĂȘ