ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ALBA - Membru afiliat FRF

Regulamente Regulament Liga a IV-a 2021-2022
Regulament Liga a IV-a 2021-2022 Imprimare Email

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CAMPIONATULUI LIGII A IV-A EDIŢIA 2021-2022

1.SISTEMUL COMPETIŢIONAL

1.1. Comisia de Competiţiidin cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Alba are competenţa de a organiza Campionatul Ligii a IV-a, Ligii a V-a, Campionatele de juniori under ,, 19", „17”, „15”, „14”, „13”, „12”, ,,11", "10", "9", ,,Interliga Nationala", ,,Campionatul Sperantelor Dragos Damian", precum şi faza judeţeană a „Cupei României”, întocmind programul competiţional propriu, ţinând seama de programul competiţional stabilit la nivel de F.R.F., stabilind sistemul de promovare şi retrogradare, pe categorii, cu respectarea prevederilor din ROAF.

1.2. În ședința de Birou Executiv a AJF Alba din 14 iunie 2019, s-a hotărât ca echipele participante în liga a IV-a, să participe obligatoriu în cel puțin una dintre competițiile de juniori under 19 sau 17.

1.3. În Campionatul Ligii a IV-a organizat de A.J.F. Alba participă în ediția 2021-2022, un număr de 16 echipe, înscrise din oficiu, pe baza clasamentelor finale ale campionatului ediţiei precedente, sau ca urmare a promovării de la Campionatul Ligii a V-a, organizat de A.J.F. Alba, a retrogradării din eşalonul superior, organizat de F.R.F., si/sau în cazul în care sunt locuri vacante, prin hotărârea Biroului Executiv a A.J.F. Alba.

1.4. Jocurile se desfăşoară în sistem campionat (tur – retur), în care fiecare echipă joacă cu toţi ceilalţi adversari, o dată pe teren propriu şi o dată în deplasare. Jocurile echipelor de juniori  se desfăşoară  conform programării efectuate de Comisia de Competiţii şi aprobate de Biroul Executiv.

Sistemul de atribuire a punctelor:

Seniori /Juniori

 • joc câştigat - 3 puncte:
 • joc egal - 1 punct;
 • joc pierdut - 0 puncte.

Rezultatele jocurilor vor fi omologate de Comisia de Competiţii în şedinţele stabilite a se desfăşura în fiecare zi de miercuri a săptămânii, respectiv vineri în cazul etapelor intermediare.

1.5. Jocurile la care există contestaţii vor fi omologate, odată cu soluţionarea acestora, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, de către Comisia de Disciplină.

1.6. Criteriile de întocmire ale clasamentului competiţiei sunt cele prevăzute la Art.27. din ROAF. Dacă şi după aplicarea acestor criterii nu poate fi departajată echipa câştigătoare a titlului, se vor disputa jocuri de baraj.

1.7. Câştigă dreptul de a participa la jocurile de baraj pentru promovarea în Liga a III-a echipa clasată pe primul loc în clasamentul final al Campionatului Ligii a IV-a.

1.8. Promovează în Liga a IV-a echipele clasate pe primul loc din cele două serii a Campionatului Ligii a V-a.

1.9. Retrogradează din Liga a IV-a în Liga a V-a:

 • dacă echipele din Liga a III-a nu retrogradează şi dacă echipa care susţine jocul de baraj pentru promovare în Liga a III-a nu promovează – retrogradează în Liga a V-a, echipa clasată pe locul 15 în clasamentul final.
 • dacă echipele din Liga a III-a nu retrogradează şi dacă echipa care susţine jocul de baraj pentru promovare în Liga a III-a  promovează – nu retrogradeaza nici o echipa.
 • dacă  o echipa din Liga a III-a retrogradează şi dacă echipa care susţine jocul de baraj pentru promovare în Liga a III-a nu promovează – retrogradează în Liga a V-a,  echipele clasate pe locurile  14 și 15 din clasamentul final.
 • dacă o echipa din Liga a III-a retrogradează și dacă echipa care susține jocul de baraj pentru promovare la Liga a III-a promovează – retrogradează în Liga a V-a, echipa clasate pe locul 15 din clasamentul final.
 • dacă 2 echipe din Liga a III-a retrogradează și dacă echipa care susține jocul de baraj pentru promovare la Liga a III-a nu promovează - retrogradează în Liga a V-a, echipele clasate pe locurile 13, 14, și 15 din clasamentul final.
 • dacă 2 echipe din Liga a III-a retrogradează și dacă echipa care susține jocul de baraj pentru promovare la Liga a III-a promovează - retrogradează în Liga a V-a, echipele clasate pe locurile  14 și 15, din clasamentul final.
 • dacă 3 echipe din Liga a III-a retrogradează și dacă echipa care susține jocul de baraj pentru promovare la Liga a III-a nu promovează - retrogradează în Liga a V-a,  echipele clasate clasate pe locurile 12, 13, 14 și 15 din clasamentul final.
 • dacă 3 echipe din Liga a III-a retrogradează și dacă echipa care susține jocul de baraj pentru promovare la Liga a III-a promovează - retrogradează în Liga a V-a echipele clasate pe locurile 13, 14 și 15 din clasamentul final.

2. ORGANIZAREA JOCURILOR

2.1. Durata unui joc oficial este de 90 de minute, atât la juniori under 19 și 17, cât şi la seniori, cu două reprize egale, cu o pauză ce nu poate depăşi 15 minute. Durata pauzei dintre reprize nu poate fi modificată decât cu consimţământul arbitrului.

2.2. Cluburile şi asociaţiile sunt obligate să asigure asistenţa medicală pe toată durata desfăşurării jocurilor, cu medic sau asistent medical generalist. Pe toată durata jocului, clubul organizator va asigura prezenţa la stadion a două maşini de intervenţie, numărul de înmatriculare fiind comunicat oficialilor şi notat în rapoartele de joc, respectiv de observare, maşinile respective fiind folosite în cazul unor accidentări care necesită transportul de urgenţă la o unitate sanitară, fără a fi nevoie de ambulanță apelând numărul de urgențe 112.

În cadrul ședinței de Birou Executiv din data de 24 februarie 2016, s-a votat în unanimitate (la propunerea membrilor afiliați de la liga a V-a, întruniți cu ocazia ședinței de lucru din 12 februarie 2016), ca la toate jocurile oficiale, asistența medicală să fie asigurată obligatoriu de:

- un medic (exclus medicină veterinară);

sau,

- un asistent medical generalist.

Atât medicul, cât și asistentul medical, vor prezenta înaintea începerii jocului următoarele documente:

- Carte de identitate în original;

- Diploma de studiu (original ori copie), sau legitimație de serviciu eliberată de unitatea medicală (original), vizată pe anul în curs.

Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă jocul sau să îl oprească, în cazul în care cadrul medical nu se prezintă în max. 15 minute de la ora oficială, în cazul în care asistenţa medicală nu este asigurată pe toată  perioada desfăşurării jocului sau nu îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate.

Pentru considerente privind siguranţa jucătorilor, în cazul în care medicul echipei gazdă/vizitatoare sau asistentul medical, săvârşesc abateri disciplinare cu ocazia unui joc oficial, aceştia nu vor fi eliminaţi de arbitri din incinta terenului de joc, urmând a fi sancţionaţi disciplinar pentru abaterile săvârşite, pe baza rapoartelor întocmite de oficialii jocului în rapoartele lor şi a altor probe.

2.3. A.J.F. Alba nu îşi asumă nici o răspundere în caz de accidentare a jucătorilor la antrenamente sau în timpul jocurilor oficiale sau amicale.

2.4. În cazul şedinţei tehnice, obligatorii, organizată înaintea jocului, arbitrii şi observatorul oficial vor verifica împreună cu delegaţii celor două echipe dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute, impuse de A.J.F. Alba cu privire la toate prevederile regulamentare ce vizează desfăşurarea unui joc oficial.

2.5. Cluburile organizatoare răspund de buna desfăşurare a jocurilor şi au obligaţia să ia toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente (Art.56, 57 şi 58 din ROAF). Este interzisă introducerea şi vânzarea băuturilor alcoolice în stadion, trebuind să se asigure comercializarea băuturilor răcoritoare numai în pahare de plastic. 

2.6. La toate jocurile oficiale prezenţa antrenorului calificat corespunzător pe banca de rezerve este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care acesta este sancţionat disciplinar sau a situaţiilor de caz fortuit (accident, îmbolnăvire ş.a.). În cazul în care, în mod repetat, echipele se prezintă la joc fără antrenor calificat corespunzător, vor fi sancţionate cu penalitate financiară, conform RD.

2.7. Echipa gazdă are obligaţia de a schimba echipamentul, în situaţia în care ambele echipe au echipament cu aceleaşi culori, sau culori apropiate.

2.8. Delegaţii, căpitanii de echipă şi jucătorii sunt obligaţi să execute necondiţionat toate dispoziţiile date de arbitru, aplicându-se în caz contrar prevederile regulamentare.

2.9. Dispoziţiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr.4/2008 completată cu legea 10/2012 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport.

2.10. În incinta terenului de joc au acces persoanele înscrise în raportul de arbitraj, arbitrii şi observatorii, cadrul medical delegat, 4 – 12 oameni de mingi, echipaţi în aşa fel încât să se distingă de jucători, oamenii de ordine (minim 5, din care 2 sunt responsabili de siguranța brigăzii de arbitri) şi, după caz, o persoană delegată din partea presei locale sau alte persoane declarate ca oficiale din partea A.J.F. Alba, cu condiția ca aceste persoane să nu aibă interdicția de a intra în incinta stadionului, printr-o hotărâre a comisiei de disciplină.

La vestiarele arbitrilor au acces numai observatorii oficiali delegați la jocurile respective, medicul sau alte persoane solicitate în mod expres de arbitru. Observatorii de joc și observatorii de arbitri nu au dreptul să intre în vestiarul arbitrilor în pauza jocului decât dacă prezența lor este solicitată de arbitri. Pe culoarul de acces la vestiarul arbitrilor, înaintea începerii jocului, în timpul pauzei și după joc, au acces două persoane specializate în ordine și siguranță care asigură protecția arbitrilor.

Încălcarea prevederilor privind accesul persoanelor în incinta terenului sau la vestiare se sancționează conform prevederilor regulamentare.

2.11. Formalităţile de începere a jocului sunt cele prevăzute la Art.60. din ROAF. Un joc nu se poate disputa fără o brigadă completă de arbitri (un arbitru plus doi asistenţi; în cazul în care este delegat şi un al patrulea arbitru acesta va intra în funcţie în locul arbitrului care nu s-a prezentat la joc, sau a celui care a devenit indisponibil), acesta urmând să fie reprogramat de forul organizator.

2.12. Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită în programul competiţional al ediţiei de campionat 2021-2021, aprobat de Biroul Executiv. Înaintea începerii turului, respectiv returului, fiecare club va comunica comisiei de competiții din cadrul AJF Alba, ora și ziua în care își dispută jocurile de acasă.

Schimbarea terenului, a datei sau a orei programării oficiale iniţiale se poate face din oficiu de către Comisia de Competiții a AJF Alba, în caz de forță majoră, sau dacă ambele echipe sunt de acord cu modificarea.

Începând cu ediția 2018-2019, s-a hotărât la ședința cu reprezentanții echipelor de liga 4, din 9 august 2018 ,,ca pentru modificarea orei sau a zilei de disputare a jocurilor, cererea să se formuleze până Vineri la ora 15:00, la jocurile programate în timpul săptămânii și până Miercuri la ora 15:00 la jocurile programate în weekend, fiind nevoie de acordul ambelor echipe.

Tot în cadrul ședinței de lucru s-a hotărât ca echipele să aleagă înaintea turului/returului, ca oră și zi de disputare a jocurilor, dintre cele trei variante: sâmbătă după masă, duminică la 11:00 sau duminică după masă. Pentru orice altă modificare ce are loc în timpul turului/returului, este nevoie de acordul ambelor echipe, cu excepția cazului în care Comisia de Competiții din cadrul AJF Alba, hotărăște alt program, în caz de forță majoră. Modelul de cerere se poate descărca de AICI.

Cererea de modificare a orei sau a zilei de disputare, se va face în scris, Comisia de Competiții urmând să valideze sau nu cererile, în cadrul ședinței care va avea loc Luni la ora 15:00 pentru jocurile programate în timpul săptămânii sau Miercuri ora 15:00, pentru jocurile programate în weekend.

Jocurile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate în cel mult 20 de zile de la data programării iniţiale, dar nu mai târziu de sfârşitul turului sau returului. Comisia de Competiții poate decide în caz de forță majoră ca jocurile să se dispute și după mai mult de 20 de zile, dar nu mai mult de 30 de zile, iar dacă un joc din ultima etapă a turului sau returului, nu se poate disputa sub nici o formă la data stabilită, acesta se va putea disputa în maxim 7 zile de la data programării, dacă nu influențează clasamentul final.

2.13. Impracticabilitatea terenului de joc se constată şi se declară numai de către arbitru, comisia organizatoare urmând a stabili data reprogramării jocurilor.

2.14. În ultima etapă de campionat, jocurile echipelor din aceeaşi categorie sau eşalon valoric vor fi programate în mod obligatoriu în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, sau prin excepție pot fi programate la altă oră sau zi, echipele care nu sunt angrenate în lupta pentru ocuparea primelor 3 locuri sau retrogradare. Pentru modificarea zilei și/sau a orei de disputare, este nevoie de acordul ambelor echipe, conform art. 2.12 din regulamentul competiției.

2.15. Dacă una sau ambele echipe nu se prezintă la teren, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorilor în max. 15 minute de la ora stabilită, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului şi va consemna în raportul de arbitraj situaţia respectivă, echipa în cauză urmând a suporta consecinţele Regulamentului Disciplinar.

2.16. Echipele participante în campionatul Ligii a IV-a şi Ligii a V-a, sunt obligate să participe la fazele judeţene ale Cupei României.

2.17. În cazul în care în cursul desfăşurării unui campionat, o echipă sau mai multe echipe se desfințează, se retrag, sunt retrogradate sau excluse din activitatea competițională, se procedează conform Art. 17 din ROAF.

2.18. În cazul anulării rezultatelor, se menţin toate efectele cartonaşelor galbene, suspendărilor și celorlate sancțiuni disciplinare aplicate jucătorilor, oficialilor sau cluburilor.

2.19. Începând din sezonul 2014-2015, la toate competițiile organizate de AJF Alba, în spatele arbitrului asistent numărul unu, vor sta, în suprafața tehnică, oficialii și jucătorii de rezervă a echipei oaspete. 

3. JUCĂTORII

3.1. Legitimarea şi transferul jucătorului de fotbal se efectuează în conformitate cu prevederile din Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal.

3.2. Jocurile oficiale nu pot începe sau continua dacă echipele nu prezintă un număr de cel puţin 7 jucători la seniori, respectiv 8 jucători la juniori.

3.3. Jucătorii juniori sunt consideraţi o categorie ierarhic inferioară faţă de toate celelalte categorii de seniori. Jucătorii juniori pot fi utilizaţi şi la jocurile de seniori, dacă au împlinit vârsta de 14 ani. Perioada junioratului se încheie la data de 30 iunie a anului în care împlinesc vârsta de 19 ani şi sunt obligaţi la preschimbarea carnetului de legitimare. Solicitarea preschimbării carnetului de legitimare se face nominal, pe formular-tip (cerere duplicat) eliberat de A.J.F. Alba, cu achitarea taxei aferente.

3.4. Echipele de Liga a IV-a sunt obligate să folosească în ediția 2021-2022 cel puţin un jucător U20 (născut după 01.01.2002), pe toată durata partidei.

Dacă acesta este eliminat din teren (Cartonaș roșu), echipa în cauză nu este obligată să introducă în teren un alt jucător care sa indeplineasca conditiile respective. Dacă o echipă se prezintă fără nici un jucător U20, sau se accidentează și nu are rezervă under 20, echipa va evolua în inferioritate numerică.

3.5. Echipele participante în competiţia de seniori pot schimba câte 5 jucători la Liga a IV-a, 6 la Liga a V-a, iar echipele participante în competiţiile de juniori U19, 17 și 15 se pot efectua cel mult 7 înlocuiri de jucători. În Cupa României se pot efectua maxim 5 înlocuiri indiferent de fază. Maxim 3 jucători / echipă pot efectua încălzirea în același timp.

3.6. Jucătorii seniori, indiferent de categorie, cu excepţia portarului, nu pot participa la două jocuri oficiale în aceeaşi zi. Prin participare la joc se înţelege intrarea efectivă în teren (ca titular sau prin înlocuirea unui titular) şi nu simpla înscriere a jucătorului în raportul de arbitraj.

Jucătorii juniori, cu excepţia portarului, au dreptul de a participa la două partide oficiale consecutive, cu respectarea condiției ca respectivii jucători să joace cel mult 135 de minute cumulate în două jocuri în decurs de 24 de ore, dacă al doilea joc se desfășoară cel mai devreme în ziua imediat următoare. Această dispoziţie nu se aplică în cazul turneelor finale ale competiţiilor de juniori, sau la competiții desfășurate pe teren redus (juniori D, E, F, G, etc).

3.7. Identificarea jucătorilor trecuţi în raportul de arbitraj se face pe baza carnetelor de legitimare. În mod excepţional, în lipsa unor carnete de legitimare, se admite identificarea cu Buletin/Carte de Identitate în original, însoţit de dovada existenţei vizei medicale, cu respectarea prevederilor din ROAF. La liga 4 este obligatorie viza medicală de la medicina sportivă, iar la celelalte competiții poate fi și de la medic de familie.

Echipelor le este recomandat să verifice reciproc, înainte de începerea jocului, prin conducător, delegat sau căpitanul echipei, identitatea jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj, precum şi celelalte elemente constitutive ale dreptului de joc (Confruntare).

3.8. Jucătorii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi să respecte regulile de conduită în societate, atât pe terenul de joc, cât şi în afara lui şi să respecte obligaţiile prevăzute la Art.51 din ROAF.

Jucătorii eliminaţi în timpul jocului trebuie să părăsească imediat incinta terenului de joc şi să se deplaseze la vestiare.

3.9. Jucătorii juniori suspendaţi nu au drept de joc în nici o competiţie oficială, de seniori sau juniori, până la executarea completă a sancţiunii. Se iau în calculul executării sancţiunii numai etapele din cadrul competiţiei (de seniori sau de juniori) în care juniorul a săvârşit abaterea în urma căreia a fost sancţionat.

4. CONTESTAŢII

4.1. Cluburile care apreciază că echipa adversă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii înscrisă în raportul de arbitraj şi achitată la A.J.F. Alba până marți la ora 12:00, dacă jocul a avut loc în weekend, sau în termen de 48 de ore de la data disputării jocului, dacă jocul s-a desfășurat în timpul săptămânii. Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care o determină, echipa contestatară putând să le prezinte ulterior pe larg, fie în scris în termen de 48 de ore de la disputarea jocului, fie oral, în faţa comisiilor competente. Pentru o formulare 

Taxă contestație: liga a IV- a = 20 lei, liga a V-a = 15 lei , juniori = 10 lei / jucător contestat.

4.2. În cazul în care se face contestaţie pentru substituire de jucători, şi dacă jucătorul în cauză refuză să se prezinte în faţa arbitrului, să se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document, să semneze raportul de arbitraj, să prezinte carnetul de legitimare, să fie fotografiat împreună cu arbitrii, jucătorul respectiv este considerat vinovat de substituire.

4.3. Sesizarea se face din oficiu de forul competent, nefiind necesară formularea unei contestaţii în condiţiile prevăzute de Art.25.2. din ROAF, editia 2018, în cazul jucătorilor aflaţi în stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene, ca urmare a deciziei comisiei competente sau ca urmare a nerespectării obligaţiei de a folosi minim un jucător născut în anul 2002 sau mai mic pe toată durata partidei la liga 4. Cumul este considerat la 4-7-9-10-11 CG, iar în Cupa României la fiecare 2 cartonașe galbene.

4.4. Dreptul echipelor de a introduce contestaţii este prevăzut la Art.25. din ROAF, iar procedura soluţionării acestora este prevăzută la Art.26 din ROAF.

4.5. Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului de echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în orice moment (înainte, la pauză sau la terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare.  Cu excepția perioadei de pandemie, în care se respectă protocolul medical aflat în vigoare la momentul respectiv.

4.6. Delegaţii ambelor echipe sunt obligaţi să semneze raportul de arbitraj, de luare la cunoștință, după terminarea jocului şi după ce raportul a fost completat la toate rubricile de către arbitru, în caz contrar urmând să fie sancţionaţi disciplinar.  Cu excepția perioadei de pandemie, în care se respectă protocolul medical aflat în vigoare la momentul respectiv.

Conform art. 25 din ROAF, în cazul jucătorilor aflaţi în stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene sau în situația în care există o decizie definitivă pronunțată de comisiile jurisdicționale, precum și în caz de nerespectare a dispoziţiilor privind folosirea unui jucător U20 pe toată durata jocului la liga 4, sesizarea se poate face și din oficiu de către Departamentul Competiții al AJF Alba, în termen de 60 de zile de la data disputării jocului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului competițional, la comisia competentă din cadrul AJF Alba, nefiind obligatorie formularea unei contestaţii.

Departamentul competiții al forului organizator poate formula sesizare disciplinară din oficiu și cu privire la utilizarea în jocurile din cadrul competițiilor de seniori a jucătorilor cu vârsta sub 14 ani, caz în care se acordă 3-0 pentru echipa adversă și penalitate sportivă.

Echipele au dreptul de a introduce contestaţii, astfel:

a. înainte de începerea jocului:

- dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucători din echipa adversă, înscrişi în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret; - dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv;

- dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei;

- dacă se invocă neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului şi ale porţilor, inexistenţa sau starea plaselor porţilor şi a steagurilor de colţ, a marcajului etc.);

b. în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de legitimare/cardurilor de către arbitru:

- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în joc;

- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de arbitraj.

În cazul în care delegaţii sau căpitanul echipei adverse refuză să semneze de luare la cunoştinţă, arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj.

Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului de echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment (înainte, la pauză sau la terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare. Cu excepția perioadei de pandemiei, în care se respectă protocolul medical aflat în vigoare la momentul respectiv.

Jucătorii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea jocului. În acest caz, contestaţia rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În asemenea situaţii, numărul de jucători de rezervă se reduce în mod corespunzător.

Contestaţiile referitoare la identitatea jucătorilor şi la dreptul de joc se fac nominal. În ceea ce priveşte contestaţiile referitoare la dreptul de joc, delegaţii echipelor au obligaţia de a înscrie în raportul de arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat jucătorul (transfer sau legitimare neregulamentară, lipsa vizei anuale, lipsa vizei medicale, substituire etc.), în caz contrar contestația va fi respinsă ca neregulamentară.

Contestaţiile formulate pot fi dovedite cu următoarele mijloace de probă: înscrisuri, martori, interogatorii, confruntări, expertize, înregistrări audio-video şi/sau fotografii.

Contestaţiile, soluţionate de Comisiile de Disciplina si Etica ale AJFşi dovedite neîntemeiate, se resping ca nefondate, iar cele făcute contrar prevederilor acestui regulament (tardive, netaxate, nesusţinute, nemotivate, nesemnate etc.) se resping, de asemenea, ca neregulamentare.

Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care o determină, echipa contestatară putând să le dezvolte ulterior în scris, în termen de 48 de ore de la incheierea jocului (sau pana la sfârșitul primei zi lucrătoare, daca termenul de 48 de ore se implineste intr-o zi nelucratoare). Lipsa consemnării în raportul de arbitraj a motivului pentru care se presupune că se face vinovată echipa adversă sau jucătorul acesteia, duce la respingerea contestaţiei ca nemotivata.

În cazul în care se face contestaţie pentru substituire de jucători şi dacă jucătorul în cauză refuză să se prezinte în faţa arbitrului, să se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document (paşaport sau certificat de naştere, în cazul jucătorilor sub 14 ani), să semneze raportul de arbitraj, să prezinte carnetul de legitimare, să fie fotografiat împreună cu arbitrii sau, dacă nu se prezintă pentru confruntare la termenul fixat de comisia competenta, jucătorul respectiv va fi considerat vinovat de substituire. În această situaţie, ca şi în cazul în care substituirea a fost dovedită cu prilejul judecării de către comisia competentă, echipa si jucătorul vinovat de substituire, vor fi sancţionaţi, conform prevederilor regulamentare. 

Nedepunerea taxei de contestaţie atrage după sine respingerea ei ca netaxată şi omologarea jocului cu rezultatul de pe teren.

Cluburile care, prin delegaţii lor, introduc contestaţii nejustificate, de rea-credinţă, nemotivate sau neachitate, sunt obligate să suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate în faţa comisiei competente (delegaţi, jucători, arbitri etc.). În asemenea cazuri, echipa contestatară va fi sancţionată cu avertisment, iar în caz de recidivă va fi obligată la plata unei penalităţi

Fac excepţie de la sancţiunile arătate în alineatul precedent, echipele care, după terminarea jocului, în cel mult 10 minute, renunţă la contestaţie, specificând acest lucru în raportul de arbitraj.

Taxele de contestaţie, indiferent de modul de soluţionare a cauzei, nu se restituie.

În cazul în care, în cursul soluţionării unei contestaţii, apare un conflict de competenţă între comisii aparţinând unor foruri diferite, conflictul de competenţă va fi soluţionat de Comisia de Recurs a FRF.

5. REGULAMENTUL DISCIPLINAR

5.1. Comisia de Disciplina a A.J.F. Alba este autoritatea disciplinara cu drept de investigare, judecare si, dupa caz, sanctionare si penalizare a persoanelor sau structurilor sportive vinovate. La analiza si judecarea cazurilor litigioase, sau de orice alta natura, Comisia de Disciplina va tine cont de circumstantele atenuante sau agravante, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor Regulamentului Disciplinar.
Comisia de Disciplina îsi desfasoara sedintele la sediul A.J.F. Alba în zilele de marti, respectiv vineri, în cazul etapelor intermediare, sau în alte zile, dar în acest caz, o eventuală modificare va fi adusă la cunostinta celor convocati în fata instantei, sau celor care doresc să participe la comisia de disciplină. Ora oficială este 12:00 (marți), pentru jocurile disputate în weekend, iar echipele sunt obligate să anunțe eventuala lor prezență până Luni, ora 15:00, la secretariatul AJF Alba.

5.2. Cluburile/asociaţiile sportive sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, membrilor şi suporterilor, indiferent dacă se află pe teren propriu, pe teren advers sau pe teren neutru. 

5.3. Cluburile răspund în mod solidar de penalităţile sportive aplicate jucătorilor, oficialilor sau altor persoane care le reprezintă (finanţatori, sponsori etc.), în cazul neplăţii integrale şi la termen de către cei în cauză.

5.4. Cluburile/asociaţiile sportive sunt direct răspunzătoare pentru evidenţa cartonaşelor galbene şi pentru modul în care se efectuează etapele de suspendare ale propriilor jucători.

5.5. A.J.F. Alba, prin comisiile competente, poate sesiza din oficiu, penaliza şi/sau sancţiona, acţiunile descoperite a fi în neconcordanţă cu prevederile ROAF, RD sau RSTJ.

5.6. Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de Art.12 – 39 R.D.

5.7. Prezentarea în faţa instanţei se face din oficiu, pentru persoanele menţionate în raportul de arbitraj/observare, sau convocate de către Secretarul general al A.J.F. Alba, neprezentarea atrăgând după sine consecinţele R.D.

5.8. Pentru oficiali suspendarea este întotdeauna însoţită de sancţiunea interzicerii accesului la vestiare şi pe banca de rezerve. Oficialul care a fost eliminat poate da indicaţii persoanei care îi ţine locul pe banca de rezerve, dar atunci când face aceasta trebuie să se asigure că nu deranjează spectatorii din jurul său şi că nu perturbă jocul.

5.9. De regulă, suspendarea se stabileşte în număr de etape pentru jucători şi antrenori şi în număr de luni pentru celelalte persoane fizice.

5.10. Executarea unei sancţiuni pronunţate în luni este întreruptă pe perioada pauzelor competiţionale dintre tur şi retur sau dintre două ediţii ale campionatului.

5.11. Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de jocuri, numai cele jucate efectiv contează în calculul executării sancţiunii. Dacă jocul este întrerupt şi nu se mai programează, ori dacă este anulat sau câştigat prin forfait de una din echipe, sancţiunile se consideră a fi fost executate numai pentru jucătorii care aparţin echipei ce nu este vinovată de întrerupere, anulare sau forfait.

5.12. În caz de recidivă, recidivă însemnând săvârşirea cu intenţie a unei noi abateri disciplinare în termen de un an, pentru cluburi, şi de 6 luni pentru jucători (nu constituie recidivă sancţiunile aplicate jucătorilor pentru cumul de cartonaşe galbene, pentru eliminarea după două cartonaşe galbene în acelaşi joc), socotită de la data aplicării sancţiunii anterioare, toate sancţiunile disciplinare se pot majora până la maximul prevăzut de R.D.

5.13. În caz de abateri împotriva oficialilor de meci, toate sancţiunile disciplinare prevăzute în R.D., se pot majora la maximul special prevăzut în acelaşi regulament, la care se poate adăuga un spor de cel mult 50% .

5.14. Oricine intimidează un arbitru sau observator cu ameninţări de natură să alarmeze persoana în cauză va fi suspendat pentru 6 – 8 jocuri (jucătorii şi antrenorii) sau 2 – 4 luni, pentru oficiali.

5.15. Dacă, în cazul săvârşirii de violenţe, nu este posibilă identificarea autorilor, organul disciplinar va sancţiona clubul căruia aparţin agresorii.

6. STATUTUL ŞI TRANSFERUL JUCĂTORULUI DE FOTBAL

6.1. Statutul unui jucător se stabileşte de către F.R.F., L.P.F. sau A.J.F., cu prilejul legitimării, transferării sau acordării vizei.

6.2. Jucătorii legitimaţi la cluburile afiliate sunt amatori sau profesionişti.

6.3. Legitimarea jucătorului de fotbal se face, cu respectarea prevederilor RSTJ, prin completarea formularelor-tip emise de A.J.F. Alba, cu parafa şi semnătura medicului de la cabinetul de medicină sportivă.

Se asimilează ca jucători nou-legitimaţi (vezi Art.4.17.a,b).

6.4. Omiterea preschimbării carnetelor la terminarea perioadei de juniorat se penalizează conform RSTJ, şi hotărârii Biroului Executiv al A.J.F. Alba.

6.5. Transferul jucătorului de fotbal constă în trecerea acestuia de la clubul la care sunt legitimaţi la un alt club, cu acordul lui şi al celor două cluburi. Transferul poate fi cu titlu definitiv sau temporar.

Transferul de jucători se efectuează în baza unui acord de transfer înscris pe formularul-tip eliberat de A.J.F. Alba, dactilografiat la toate rubricile,(se poate completa și de mâna cu litere majuscule) în 4 exemplare, cu ştampilele cluburilor şi semnăturile reprezentanţilor acestora şi jucătorului în original, şi cu respectarea prevederilor RSTJ. Sunt obligatorii semnăturile câte unui reprezentant oficial al cluburilor cedent şi cesionar şi semnătura jucătorului. În cazul jucătorilor juniori care nu au împlinit vârsta de 16 ani, la acordul de transfer se anexează şi consimţământul scris al unuia dintre părinţi.

Un jucător amator sau profesionist se poate transfera de cel mult trei ori în acelaşi an competiţional.

Nu se consideră transfer: revenirea unui jucător la clubul cedent ca urmare a unui transfer temporar care a încetat înainte de terminarea perioadei de transfer, legitimarea unui jucător amator la un alt club ca urmare a semnării primului său contract de profesionist (vezi art.19/7 RSTJ).

Un club nu are dreptul să încheie un acord de transfer, în calitate de club cedent, pentru un jucător profesionist căruia i-a încetat contractul cu clubul respectiv.

6.6. Reamatorizarea unui jucător profesionist se poate face după trecerea a cel puţin 30 de zile de la ultimul său joc ca profesionist, cu condiţia încetării contractului cu clubul la care este legitimat cu titlul definitiv.

Un jucător care a redobândit statutul de amator se poate legitima cu drept de joc numai la un alt club dintr-o categorie inferioară celui la care a fost legitimat ca profesionist şi numai în perioadele de transfer.

Jucătorul care s-a legitimat în condiţiile arătate mai sus, se poate transfera ca amator la un club de categorie superioară numai după trecerea unei perioade de minimum 2 ani calendaristici.

6.7. Jucătorii care sunt legitimaţi la cluburi cu activitate exclusivă de juniori se pot legitima la terminarea perioadei junioratului la un alt club, fără acordul fostului club (A.N.L.)

6.8. Contractele încheiate de cluburi cu jucătorii profesionişti se înregistrează la AJF Alba, sunt încheiate pentru o perioadă determinată, nu depăşesc, după caz, perioada junioratului sau a transferului temporar, cuprinde clauze cu caracter financiar, sunt editate computerizat, dactilografiate sau scrise de mână cu litere majuscule, sunt înregistrate la club şi poartă data încheierii, sunt semnate de părţi şi poartă ştampila clubului, semnătura jucătorului trebuie să fie aplicată pe fiecare pagină, se prezintă în minim două exemplare originale, dintre care unul se reţine în evidenţa forului competent, iar un exemplar se înmânează jucătorului imediat după semnare.

6.9. Este interzisa încetarea unilaterală a contractului fără justă cauză sau fără justă cauză sportivă, în caz contrar fiind aplicabile sancţiunile prevăzute de Art.18.9. din RSTJ.

6.10. Pentru legitimarea unui jucător profesionist la un alt club ca urmare a încetării contractului cu fostul său club, sau ca urmare a semnării de către un jucător a primului său contract de profesionist, se achită taxa de transfer.

6.11. Prezentul articol cu privire la statutul şi transferul jucătorului de fotbal se completează cu articolele din RSTJ.

7.Organe jurisdicționale:

7.1. Competențele privind soluționarea cauzelor disciplinare, a litigiilor sau sesizărilor revin comisiilor cu atribuții jurisdicționale ale AJF Alba, astfel:

 1. În prima instanță:
 • Comisiei de diciplină a AJF Alba;
 • Comisiei pentru Statutul Jucătorului;
      b. Hotărârile pronunțate în prima instanță pot fi atacate, după caz, la:
 •  Comisia de Apel a AJF Alba ca ultimă instanță la nivel județean, pentru hotărârile Comisiei de Disciplină;
 • Comisia de Recurs a AJF Alba ca ultimă instanță la nivel județean, pentru hotărârile Comisiei pentru Statutul Jucătorului.     
7.2. Deciziile Comisiei de Apel sau ale Comisiei de Recurs a AJF Alba pot fi atacate la Comisia de Recurs a FRF. Deciziile pronunțate de către Comisia de Recurs a FRF sunt definitive și executorii pentru toți membrii afiliați, jucătorii și oficialii acestora, pentru oficialii AJF Alba, precum și pentru agenții de meciuri și agenții de jucători.

8.DISPOZIŢII ECONOMICE

8.1. A.J.F. Alba este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi specifice activităţii fotbalistice, pentru membrii afiliaţi, jucători şi oficiali ai cluburilor şi asociaţiilor de fotbal.

8.2. Cluburile sunt obligate la plata penalităţilor, în conformitate cu hotărârile Biroului Executiv al A.J.F. Alba şi hotărârea Adunării Generale Ordinare din februarie 2004 (plata penalităţilor se poate face la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, în baza unei adrese emise de A.J.F. Alba). În caz de nerespectare a acestei prevederi, cluburile nu vor fi programate în competiţiile oficiale, echipele lor fiind considerate ca neprezentate la joc. 

8.3. Drepturile financiare cuvenite arbitrilor şi observatorilor (barem de arbitraj/observare) trebuie să fie achitate de către clubul organizator, la stadion, înainte de începerea jocului sau în termen de maximum 30 minute de la terminarea jocului, în caz contrar fiind aplicate sancţiuni disciplinare. Prin excepție, în această ediție cluburile vor achita baremul la AJF Alba, înaintea începerii turului/returului, oficialii urmând să primească baremurile lunar de la AJF Alba.

8.4. Echipele se deplasează pentru disputarea jocurilor de campionat pe cont propriu, suportând cheltuielile aferente.

Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile F.R.F. şi a statutului A.J.F. Alba şi se completează cu Legile Jocului, ROAF, R.D. şi R.S.T.J., acestea pot fi descărcate de AICI.

NIMENI NU POATE INVOCA NECUNOAŞTEREA REGULAMENTELOR CARE VIZEAZĂ ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ.

Pe perioada stării de alertă/urgență ca urmare a pandemiei de covid-19, se va respecta protocolul medical emis de autoritățile competente.